Bulgarische Sprache

Скъпи жени,

Вие имате възможност да получите информация и конкретна помощ от социалната организация Вера. Социалната организация Вера защитава в Германия интересите на жени, които

- са в беда и /или,

- проституират или са проституирали и и са попаднали в проблемна ситуация. Нашето предложение за помощ:

- ние Ви информираме за Вашите права

- ние съдействаме за получаване на финансова подкрепа

- ние организираме подслон за Вас

- ние Ви информираме и съдействаме за получаване на професионална

квалификация

- ние Ви информираме относно правовите разпоредби за започване на легална

работа в Германия

- ние Ви помагаме ако Вие желаете или трябва да се върнете в родината си

- ние Ве информираме за помощта, която можете да получите в родината си

Ние сме с Вас в тази трудна за Вас ситуация. Възползвайте се от нашето предложение и установете контакт с нас! Помощта, която ще получите при нас, е безплатна за Вас.

Сведения за Вас може

да ни дадете само ако Вие желаете, а ние се отнасяме с тях поверително.

Телефон: 0049 391 99977850

Мобилен: 0049 170 68 09474

Сътрудничките на социална организация Вера