Bulgarische Sprache

Скъпи жени,

Вие имате възможност да получите информация и конкретна помощ от социалната организация Вера. Социалната организация Вера защитава в Германия интересите на жени, които

- са в беда и /или,

- проституират или са проституирали и и са попаднали в проблемна ситуация. Нашето предложение за помощ:

- ние Ви информираме за Вашите права

- ние съдействаме за получаване на финансова подкрепа

- ние организираме подслон за Вас

- ние Ви информираме и съдействаме за получаване на професионална

квалификация

- ние Ви информираме относно правовите разпоредби за започване на легална

работа в Германия

- ние Ви помагаме ако Вие желаете или трябва да се върнете в родината си

- ние Ве информираме за помощта, която можете да получите в родината си

Ние сме с Вас в тази трудна за Вас ситуация. Възползвайте се от нашето предложение и установете контакт с нас! Помощта, която ще получите при нас, е безплатна за Вас.

Сведения за Вас може

да ни дадете само ако Вие желаете, а ние се отнасяме с тях поверително.

Телефон: 0049 391 99977850

Мобилен: 0049 170 68 09474

Сътрудничките на социална организация Вера

An error occurred

An error occurred

What's the matter?

An error occurred while executing this script. Something does not work properly.

How can I fix the issue?

Open the current log file in the var/logs directory and find the associated error message (usually the last one).

Tell me more, please

The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the current log file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, search the Contao FAQs or visit the Contao support page.