Polnische Sprache

Szanowna Pani!

Informujemy Panią, o możliwości otrzymania informacji i konkretnej pomocy ze strony niezależnej organizacji Vera. Vera jest placówką socjalną, ktora działa w obronie interesów kobiet znajdujących się w Niemczech w potrzebie i/albo

Nasz usługi obejmują:

  • informujemy o przysługujących Pani prawach
  • pośredniczymy w otrzymaniu natychmiastowej zapomogi finansowej
  • organizujemy miejsce tymczasowego pobytu
  • umożliwiamy kwalifikacje zawodowe
  • informujemy o aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej legalnego zatrudnienia w Niemczech
  • wspieramy i pomagamy, jeśli Pani chce lub musi wrócić do swojego kraju
  • na życzenie pośredniczymy w nawiązaniu kontaktów z odpowiednimi organizacjami socjalnymi w Polsce

Nasze starania organizujemy w każdym wypadku w zależności od specyficznej sytuacji w jakiej się Pani znajduje. Proszę bez obaw skorzystać z naszych usług i nawiązać z nami kontakt!

Nasze usługi są bezpłatne. Informacje dotyczące Pani osoby traktujemy poufnie i anonimowo.

Telefon 0049 391 99977850

Komórka 0049 170 6809474

Komórka 0049 170 3101367