Tschechische Sprache

Vážené ženy,

máte možnost získat informace a konkrétní pomoci od sociálního zarízení Vera. Poradenské stredisko Vera zastupuje zájmy žen, které se v Nemecku 
nacházejí v nouzové situaci a/nebo pracují nebo pracovaly v prostituci a dostaly se do problémové situace.

Naše nabídka pomoci:
informace o Vašich právech
zprostredkování financní podpory 
organizování ubytování 
informace a zprostredkování odborné kvalifikace 
informace o právním základu pro legální práci v Nìmecku 
naše podpora, jestliže se chcete nebo musíte vrátit do Vaší vlasti 
informace o možných nabídkách pomoci ve Vaší vlasti 
Poskytneme Vám pomoc ve Vaší zcela osobní situaci.
Využijte této nabídky a kontaktujte nás!

Všechny naše služby jsou bezplatné. Vaše informace jsou dobrovolné a bude s nimi nakládáno duverne.

Telefon 0049 391 99977850

Mobilní telefon 0049 170 6809474

Mobilní telefon 0049 170 3101367

Pracovnice poradenského strediska Vera