Magdalena เสนอบริการสำหรับผู้หญิงและสาวประเภทสองที่ทำงานขายบริการ/ให้บริการทางเพศ เราทำงานเป็นอิสระจากตำรวจ สำนักงาน และหน่วยงานต่าง

Thailändisch: ไทย
ไทย

Magdalena เสนอบริการสำหรับผู้หญิงและสาวประเภทสองที่ทำงานขายบริการ/ให้บริการทางเพศ เราทำงานเป็นอิสระจากตำรวจ สำนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ เราเสนอพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อการขายบริการ/การให้บริการทางเพศ และงานที่มีขอบเขตใกล้เคียงกัน คุณสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและติดต่อกับผู้หญิงรวมทั้งสาวประเภทสองคนอื่น ๆ ที่ทำงานด้านนี้ได้

หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือในหัวข้อต่อไปนี้:

 • กฎหมายคุ้มครองผู้ขายบริการทางเพศ (ProstSchuG)
 • การแนะแนวด้านอาชีพ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของคุณ
 • การให้คำปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านการเงิน (เช่น เงินช่วยเหลือสำหรับที่อยู่อาศัยหรือ Wohngeld เป็นต้น)
 • การช่วยหาห้องพัก
 • การพาไปหน่วยงานต่าง ๆ (เช่น กรมประชาสงเคราะห์ สำนักจัดหางาน ศูนย์จัดหางาน บริษัทประกันสุขภาพ ฯลฯ)
 • ครอบครัว เด็ก และการตั้งครรภ์
 • ปัญหาส่วนบุคคลที่ร้ายแรง

โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรือทางเมล!

เราให้การช่วยเหลือ เป็นเพื่อนคู่คิด และให้คำปรึกษาแก่คุณ:           

 • โดยไม่มีการเปิดเผยตัวตน
 • ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • อย่างเป็นอิสระ

เราค้นหาการช่วยเหลือที่ยอมรับได้เสมอ และยินดีหากคุณแวะเข้ามาหาเรา

ติดต่อเราได้ที่:

0176 16279072

0176 16279073

Seepark 7
39116 Magdeburg

0391 99977 860